Despre noi

Scopul Centrului este încurajarea natalității afacerilor și sprijinirea activității antreprenoriale prin derularea de programe care vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale, oferirea de consultanță și cultivarea unui climat propice liberei inițiative.

Obiectivele propuse în vederea atingerii acestui scop sunt următoarele:

  1. Sprijinirea înființării de noi firme și atragerea investițiilor în domenii cu valoare adăugată ridicată, precum IT, servicii individualizate, industrii creative, ș.a. / turism, managementul mediului, servicii, bioeconomie, cultură;
  2. Sprijinirea formării unei clase antreprenoriale performante din rândul generației tinere (18-25 ani);
  3. Oferirea de asistență întreprinderilor mici şi mijlocii care au posibilităţi limitate de a mobiliza resurse financiare și umane pentru administrarea eficientă și dezvoltarea activității lor;
  4. Colectarea şi diseminarea experiențelor și a bunelor practici din domeniul antreprenoriatului și gestiunii afacerilor, în scopul dezvoltării culturii antreprenoriale;
  5. Crearea de noi programe de educaţie și formare ce pot contribui la dezvoltarea competențelor antreprenoriale, a mediului de afaceri, la creşterea ocupării pe piaţa muncii şi reducerea şomajului;
  6. Promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte legate de antreprenoriat și administrarea afacerilor între Universitatea Româno-Americană şi mediul de afaceri, instituţii ale administraţiei publice, unităţi de cercetare din țară şi străinătate.